LEVNÁ STAVBA SVÉPOMOCÍ

Blog o stavbě levného zděného domu svépomocí

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Inzerce

Papírování

Návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí

     Ještě včera byl podán návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do KN lze pouze na předepsaném formuláři, v našem případě se jedná o č. formuláře 6.87-2005. Veškeré potřebné formuláře KN vč. návodů jsou ke stažení ZDE. K zapsání do KN bylo dále nutné předložit 2x + dle počtu účastníků (v našem případě 3 – oba rodiče a já) Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti s notářsky ověřenými podpisy a vč. všech příloh (geometráky) + 1x potvrzení stavebního úřadu. Průběh řízení lze po zadání č.j. a Katastrálního úřadu sledovat ZDE. Tak snad bude vše v pořádku a dojde k zapsání do katastru.

Žádné komentáře
 
___________________ blog o stavbě domu pro vaši inspiraci ___________________