LEVNÁ STAVBA SVÉPOMOCÍ

Blog o stavbě levného zděného domu svépomocí

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Inzerce

Papírování

Oznámení o užívání stavby

     Protože jsme minulý týden již (snad) měli konečně zkompletovány všechny potřebné dokumenty ke kolaudaci (v našem případě se vlastně nejedná o kolaudaci jako takovou, protože nemáme stavbu na stavební povolení, nýbrž na ohlášku – ale ve výsledku v tom zas takový rozdíl není), podala jsem ve středu 22.9.2010 na úřad příslušné oznámení. Ještě předtím jsem vše pro jistotu osobně projednala s paní úřednicí, která nám stavbu povolovala a bude nám jí i kolaudovat.
     Oznámení o užívání stavby bylo podáno na stejnojmenném formuláři dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Společně byly dodány následující přílohy:
 1. zpráva o revizi ochrany před bleskem
 2. revizní zprávy o výsledku kontrol spalinových cest u spotřebičů na tuhá paliva
 3. zpráva o výchozí revizi elektrické instalace
 4. předávací protokol – montáž ústředního topení, rozvodů vody a odpadů
 5. prohlášení – montáž rozvodů vody a odpadů
 6. protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů vody
 7. protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů topení
 8. protokoly o zkouškách betonu
 9. prohlášení o shodě a certifikát – komínový systém
 10. prohlášení dodavatele stavebních materiálů (zdivo, střešní krytina)
 11. stavební deník (průpis)
 
     Při samotném místním šetření bude chtít úřednice ještě předložit smlouvy o zřízení věcných břemen na vodovod a kanalizaci, které jsme uzavřeli s rodiči a dále Protokol o jakosti a kompletnosti stavebních prací od stavebního dozoru. Paradoxem je, že stavební dozor jsme prakticky nepotřebovali, resp. se u nás nikdy neukázal a že nám ho dělá společník firmy, která nám tak krásně zfušovala základovou desku. Ale má na to papír a to je dneska hlavní. Posledním dokladem bude Revizní zpráva kanalizační přípojky, která má deklarovat její těsnost.
     Místní šetření je stanoveno bohužel až na 12.10.2010, takže nestihneme třeba ani volby do obecního zastupitelstva. Hlavně, aby vše klaplo a my konečně bydleli.
Žádné komentáře
 
___________________ blog o stavbě domu pro vaši inspiraci ___________________