LEVNÁ STAVBA SVÉPOMOCÍ

Blog o stavbě levného zděného domu svépomocí

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Inzerce

Papírování

Potvrzení geometráku SÚ

     Tak máme požehnání stavebního úřadu a můžeme přistoupit k dalšímu kroku – podat návrh na vklad do KN.

Pro představu přikládám ještě další komentář k dané věci:

     Přesně jak jsme předpokládali, ani po předání veškerých podkladů, které si SÚ poručil, naše útrapy s rozdělením pozemku neskončili. Včera otec volal na SÚ, aby se informoval, zda vyhoví jeho žádosti a vyjádří se mu k záměru rozdělit pozemek. Paní vedoucí mu sdělila, že všechny přílohy jsou v pořádku a že na jejich základě mu SÚ může vyhovět, ale optala se ho, proč podal žádost právě v té podobě v jaké jí podal (formulováno jako „Žádost o vydání rozhodnutí k rozdělení pozemku“). Prý to mělo být stylizováno jako „Žádost o potvrzení geometrického plánu“. Když pominu tu věc, že jí kvůli tomu asi 3x volal a doslovně se jí ptal, „co všechno má udělat pro to, aby mu vyhověli“ a o něčem takovém nepadla ani zmínka, je zde ještě ta neopomenutelná skutečnost, že žádný právní předpis nestanovuje jakým způsobem se má o rozdělení pozemku na SÚ žádat. Stavební zákon jasně hovoří, že pro danou věc není k dispozici žádný formulář žádosti, žádný vzor či cokoli jiného. Paní vedoucí ho tedy vyzvala, aby se OPĚT, ZNOVU A TUDÍŽ OPAKOVANĚ stavil u nich na úřadě, kde mu potvrdí geometrický plán, ale zároveň si musí OFICIÁLNĚ zpět převzít tu podanou žádost, jelikož není formulována správně.

     Takže abych to celé nějak shrnula. V případě, že budete chtít stavět 2 RD na jedné parcele, zákon toto oficiálně neumožňuje (ukotveno ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území), což lze ovšem obejít následujícím způsobem. K jednomu RD lze oficiálně postavit stavbu rekreačního charakteru, takže dle SÚ to spousta lidí řeší tak, že ohlásí stavbu RD jako stavbu rekreační chaty. Problém je ovšem v tom, že na rekreační chatu vám zatím většina bankovních ústavů nepůjčí ani korunu. Pokud tedy nemáte vlastní kapitál nezbývá vám, než požádat o rozdělení pozemku. To lze ovšem pouze na základě listin stanovených § 36 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (kupní smlouva, darovací smlouva atd.). Pokud toto budete mít, musíte si nechat vypracovat geometrický plán s vyznačením rozdělení parcely. V případě, že budou přes pozemek A vést sítě, či přístupová cesta či cokoli jiného k pozemku B či naopak, nechte si zároveň vypracovat další geometrák s vyznačením zřízení věcného břemene na sítě, přístup atd. Vše bude tvořit přílohu smlouvy. Před podáním na katastr nemovitostí musíte požádat stavební úřad o potvrzení geometrického plánu. Pro vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí budete potřebovat 2x smlouvu + dále dle počtu účastníků, vč. všech příloh + potvrzení SÚ. Příslušné formuláře KN naleznete na této adrese.

Žádné komentáře
 
___________________ blog o stavbě domu pro vaši inspiraci ___________________