LEVNÁ STAVBA SVÉPOMOCÍ

Blog o stavbě levného zděného domu svépomocí

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Inzerce

Papírování

Vyjádření SÚ k rozdělení pozemku

     Po předání geometrického plánu s vyznačením navrhovaného rozdělení pozemku geodety jsme zformulovali text žádosti, a zaslali na SÚ. Ještě předtím jsme celou záležitost projednali s úřednicí, která měla žádost vyřizovat.
     Za několik dní jsme obdrželi telefonát, že ona osobně proti rozdělení nic nenamítá, ovšem kladné vyjádření jí vrátila při podpisu vedoucí odboru s tím, že ona sama s rozdělením pozemku nesouhlasí. Otec ji při telefonátu ještě pořádal, aby celou situaci ještě jednou projednala se svou nadřízenou, především tedy, za jakých podmínek by se dala věc kladně vyřídit a zavolala mu zpět, aby se dohodli na dalším postupu.
     Paní inženýrka ovšem již nezavolala, namísto toho otec (jako současný vlastník a žadatel) obržel kus papíru, který se snad ani nedá považovat za úřední lejstro, se zamítavým stanoviskem, na kterém bylo konstatováno, že pozemek nelze rozdělit z důvodu absence komunikace ke každému pozemku a to i přes to, že součástí žádosti byl i souhlas obce s využíváním části obecního pozemku k zajištění přístupu. Bez odkazu na jakýkoli paragraf, bez uvedení odvolacích lhůt a možností. Vedoucí odboru ve svém momentálním rozmaru celou záležitost schodila ze stolu a víc se tím nezabývala. To, že tím komplikuje život nějaké další osobě jí absolutně nevzrušuje. Než, aby se hledali možnosti, jak to jde, hledají se důvody, proč to nejde.
     Následoval další telefonát, nejprve s pověřenou úřednicí, která přislíbila se ozvat, ovšem neučinila tak. Opět zopakovala to samé co předtím. Po záludném dotazu: "Jakým způsobem se dá celá záležitost vyřešit, aby se dal pozemek rozdělit" následovala citoslovce typu "ehm", "mno", "ééé"...
     Po deseti minutách "páčení" úřednice navrhla zřídit věcné břemeno na horní část parcely (požadovaná polovina současného pozemku), který má napojení na silnici, jenže dosud je pouze v návrhu na geometráku. Nebyla schopná pochopit, že NELZE zřídit věcné břemeno na pozemek, který ještě není zaevidován v Katastru nemovitostí a k tomu, aby mohl být zapsán potřebujeme KLADNÉ vyjádření právě jejich úřadu. Zkrátka začarovaný kruh. Otec nakonec navrhl následující možnosti:
a) zřídit věcné břemeno na obecní pozemek
b) zřídit věcné břemeno na druhou polovinu pozemku, který má napojení na komunikaci ovšem není ještě vložen do katastru (podmíněno souhlasem SÚ)
Úřednice však ještě doporučila celou záležitost projednat se samotnou vedoucí.
     Abych to nezdržovala - po výmluvných slovech paní vedoucí, mezi kterými nechybělo: "My se o tom ještě musíme poradit na poradě" a "Víte, já teď nemám vůbec čas" a přesvědčování, že souhlas obce je k ničemu, jelikož další přilehlý pozemek není komunikace, což ovšem není pravda, jelikož se jedná o komunikaci místního významu, jenže to si nebyla vážená paní ani schopná zjistit z katastru nemovitostí a to i přes to, že na něj má přístup z internetu. Mno, je to složité. Každopádně bylo domluveno následující řešení: Součástí darovací smlouvy poloviny pozemku bude zároveň zřízení věcného břemene na sítě a přístupovou cestu k právě rozestavěnému RD rodičů, pak že rozdělení pozemku povolí. To ovšem znamenalo OPĚT přizvat geodety (již podruhé), aby zaměřili sítě a přístupovou cestu do geometráku, který bude součástí Darovací smlouvy a zároveň nové žádosti o vyjádření k rozdělení pozemku.
     Výborně, tak aspoň nějaký výsledek. Teď ještě, aby paní vedoucí dostála svého slova.
Žádné komentáře
 
___________________ blog o stavbě domu pro vaši inspiraci ___________________