LEVNÁ STAVBA SVÉPOMOCÍ

Blog o stavbě levného zděného domu svépomocí

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Inzerce

Papírování

Vyjadřovačky

     Poté, co jsem v úterý byla na rozvodných závodech, jsme se včera hned po práci, tj. ve středu stavili na Obecním úřadě, kde jsem jednak předložila Žádost o umožnění vybudování příjezdu k pozemku přes pozemek obce (asi 1 m trávníku mezi silnicí a naší parcelou) a dále pak s Žádostí o vyjádření ke stavbě, resp. s informací o záměru výstavby RD podle ustanovení § 104 zák. 183/2006 Sb., jelikož jeden ze sousedních pozemků je obce. Rozhodnutí bych měla obdržet během příštího týdne. O víkendu se pak stavím ještě u majitelů další sousední parcely, čímž toto budu mít kompletní, jelikož vyjádření rodičů již mám a dále i jejich souhlas s napojením na kanalizaci na jejich pozemku.
     No a jelikož už máme k dispozici projekt umístění stavby, zajedu v pondělí na SČVaK s žádostí o vyjádření k PD. Na to jsem vůbec zvědavá, co nám k tomu řeknou.
      Dále by mělo následovat souhrnné povolení, což ještě přesně nevím, co je, takže zavolám na příslušný SÚ, zda jej vůbec budou vyžadovat. Mělo by se jednat o souhrnné vyjádření dalších dotčených orgánů, zejména ochrany přírody, takže třeba odbor životního prostředí a CHKO. Pak se ještě musím dotázat, jestli nebudu muset požádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, no a na závěr nechat vypracovat radonový průzkum. Tím to snad bude kompletní a budu moci žádat o stavební povolení, resp. ohlášku, jelikož zastavěná plocha stavby nepřesahuje 150 m2. Uf…
Žádné komentáře
 
___________________ blog o stavbě domu pro vaši inspiraci ___________________