LEVNÁ STAVBA SVÉPOMOCÍ

Blog o stavbě levného zděného domu svépomocí

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Inzerce

Papírování

Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN

     Jelikož již proběhl zápis do katastru nemovitostí a já se mohu vystupovat jako vlastník pozemku, čeká nás nyní kolečko přes všechny možné instituce a sousedy od nichž potřebujeme vyjádření ke stavbě. Tato vyjádření budou potřebná k řízení stavebního povolení, resp. ohlášky.
     Protože otec při poslední návštěvě SÚ setrval v družném rozhovoru s paní úřednicí, která bude naší žádost posuzovat a "uplatil" jí čokoládou, ona slíbila, že pokud budeme mít veškeré potřebné podklady ke stavebnímu řízení v pořádku připraveny, nemusíme již podávat žádost o územně plánovací informaci (viz starší příspěvek). Nyní tedy kompletujeme podklady.
     Jako první přichází na řadu Rozvodné závody, rezp. ČEZ distribuce, a. s. Na internetové stránce ZDE jsem si stáhla potřebný formulář (2.01), který jsme doma v klidu vyplnili a prokonzultovali s elektrikářem projektantem, který nám ještě bude muset do projektu umístění stavby zakreslit hlavní přípojku el. energie. V pondělí se musíme stavit na katastru nemovitostí pro aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy. Do této je potřeba zakreslit umístění odběrného místa a přiložit k žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě NN. V úterý žádost podáme na ústecké pobočce a budeme čekat, jak se nám ČEZ vyjádří. Celé to vlastně slouží k rezervování příkonu el. energie pro nový RD.
     Následovat budou sousedé, obec a po obdržení projektu umístění stavby (což bude snad během tohoto týdne) SČVaK a CHKO. Pak ještě musíme doložit radonový průzkum a to bude snad vše.


Poslední komentáře
19.03.2016 08:20:55: mi tak b O_O Juju
 
___________________ blog o stavbě domu pro vaši inspiraci ___________________