LEVNÁ STAVBA SVÉPOMOCÍ

Blog o stavbě levného zděného domu svépomocí

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Inzerce

Papírování

    Jak již bylo řečeno, v pondělí 30.3.2009 jsme podali na SÚ ohlášení stavby. Hned ve středu volala paní z úřadu, abychom jí dodali ještě jedno kompletní paré (musí být tedy 3, jelikož jedno zasílá na obec) a že v projektu umístění stavby postrádá zákres parkovacího stání na auto. To mě dosti zaskočilo, jelikož garáž nechceme a suché stání je sice v plánu, ale zůstává otázka, kdy se bude realizovat. Úřednice mi „vysvětlila“, že pokud máme v dokumentaci stavby přiloženou žádost o vybudování vjezdu adresovanou obci, musíme mít také zakreslené stání. No, je to sice prazvláštní logika, ale dohodla jsem se s naším projektantem umístění stavby a hned v pondělí 6.4. jsme jí dokumentaci doplnili. Do konce týdne bychom tak měli mít povolení ke stavbě.

 
Posledni komentare
07.06.2016 20:37:19: který abstraktní myšlení :D půjčka online velké hamry
Tak včera jsme byli v Teplicích na magistrátě podat ohlášku, abychom splnili požadavek paní úřednice a sice, že když podáme žádost do konce března, bude jí stačit výpočet energetické náročnosti bez razítka autorizovaného inženýra (a my tím pádem ušetříme 20 tisíc). Ještě předtím jsem si na OŽPaD vyzvedla souhrnné stanovisko ke stavbě, které jsem vložila dokladové části projektové dokumentace. Protože nám jako poslední chyběla vyjadřovačka od vodovodů a kanalizací, stavili jsme se ještě na SČVK poptat se, kde to vázne. Od 25.3. to tam měli válet na stole a ani nezavolali. Tak jsme ještě jednou mazali zpátky na podatelnu magistrátu a já se dodatečně pokoušela vložit do projektové dokumentace ještě tuhle poslední vyjadřovačku, leč na přepážce byla již jiná slečna, velmi neochotná, takže nemám ani potvrzenou kopii, že jsem to podala. Budu muset doufat, že se vše dostane do těch správných rukou.
     Musíme se ale poplácat po ramenou, jelikož zápis do katastru proběhl 5.3.2009 a my jsme 30.3.2009 podali kompletní dokumentaci (alespoň dle našeho dobrého vědomí a svědomí). Jsme prostě dobrý :-)) Ono je to celé odvislé také od práce úředníků. Dá se říci, že všechny vyjadřovačky netrvali déle jak 14 dní (SČVK) a tak šlo doposud všechno jako po másle. Ještě uvidíme, zda nebudou chtít doložit něco dalšího.

Podrobný přehled dokladů:
1. Formulář ohlášení stavby (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
2. Projektová dokumentace domu vč. požární zprávy
3. Technická zpráva (změna projektu)
4. Statický výpočet (ke změně lehké střešní krytiny za těžkou)
5. Projekt umístění stavby, sítě
6. Projekt elektrického napojení
7. Výpočet energetické náročnosti domu (nakonec jsme se dopracovali ke třídě B!!)
8. Radonový průzkum
9. Dokladová část (vyjadřovačky - ČEZ, SČVK, OŽPaD magistrátu, obec, sousedé, výpis z KN, kopie katastrální mapy)


     Včera jsem do schránky obdržela vyjádření ČEZu, ve kterém mi mimo těch běžných elektrikářských záležitostí sdělují, že "...dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. vzniká oprávněnému zákazníkovi povinnost uhradit PDS podíl žadatele na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu. A pro nás ta výše činí 12 500,-."
     Jen pro informaci - tato částka je odvislá od jističe, který bude pro nás 3 x 25,0 A (jelikož nebudeme topit elektrikou). Dobře to maj na nás vymyšlený. Holt ČEZ... Aspoň, že jim to netrvalo nijak dlouho.
Posledni komentare
16.06.2015 17:11:13: Podle mého názoru Se mýlíte. Jsem si jistý. Mohu bránit svou pozici. Napište mi PM, mluvit. :-? zaru...
     Poté, co jsem v úterý byla na rozvodných závodech, jsme se včera hned po práci, tj. ve středu stavili na Obecním úřadě, kde jsem jednak předložila Žádost o umožnění vybudování příjezdu k pozemku přes pozemek obce (asi 1 m trávníku mezi silnicí a naší parcelou) a dále pak s Žádostí o vyjádření ke stavbě, resp. s informací o záměru výstavby RD podle ustanovení § 104 zák. 183/2006 Sb., jelikož jeden ze sousedních pozemků je obce. Rozhodnutí bych měla obdržet během příštího týdne. O víkendu se pak stavím ještě u majitelů další sousední parcely, čímž toto budu mít kompletní, jelikož vyjádření rodičů již mám a dále i jejich souhlas s napojením na kanalizaci na jejich pozemku.
     No a jelikož už máme k dispozici projekt umístění stavby, zajedu v pondělí na SČVaK s žádostí o vyjádření k PD. Na to jsem vůbec zvědavá, co nám k tomu řeknou.
      Dále by mělo následovat souhrnné povolení, což ještě přesně nevím, co je, takže zavolám na příslušný SÚ, zda jej vůbec budou vyžadovat. Mělo by se jednat o souhrnné vyjádření dalších dotčených orgánů, zejména ochrany přírody, takže třeba odbor životního prostředí a CHKO. Pak se ještě musím dotázat, jestli nebudu muset požádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, no a na závěr nechat vypracovat radonový průzkum. Tím to snad bude kompletní a budu moci žádat o stavební povolení, resp. ohlášku, jelikož zastavěná plocha stavby nepřesahuje 150 m2. Uf…
     Jelikož již proběhl zápis do katastru nemovitostí a já se mohu vystupovat jako vlastník pozemku, čeká nás nyní kolečko přes všechny možné instituce a sousedy od nichž potřebujeme vyjádření ke stavbě. Tato vyjádření budou potřebná k řízení stavebního povolení, resp. ohlášky.
     Protože otec při poslední návštěvě SÚ setrval v družném rozhovoru s paní úřednicí, která bude naší žádost posuzovat a "uplatil" jí čokoládou, ona slíbila, že pokud budeme mít veškeré potřebné podklady ke stavebnímu řízení v pořádku připraveny, nemusíme již podávat žádost o územně plánovací informaci (viz starší příspěvek). Nyní tedy kompletujeme podklady.
     Jako první přichází na řadu Rozvodné závody, rezp. ČEZ distribuce, a. s. Na internetové stránce ZDE jsem si stáhla potřebný formulář (2.01), který jsme doma v klidu vyplnili a prokonzultovali s elektrikářem projektantem, který nám ještě bude muset do projektu umístění stavby zakreslit hlavní přípojku el. energie. V pondělí se musíme stavit na katastru nemovitostí pro aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy. Do této je potřeba zakreslit umístění odběrného místa a přiložit k žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě NN. V úterý žádost podáme na ústecké pobočce a budeme čekat, jak se nám ČEZ vyjádří. Celé to vlastně slouží k rezervování příkonu el. energie pro nový RD.
     Následovat budou sousedé, obec a po obdržení projektu umístění stavby (což bude snad během tohoto týdne) SČVaK a CHKO. Pak ještě musíme doložit radonový průzkum a to bude snad vše.


Posledni komentare
19.03.2016 08:20:55: mi tak b O_O Juju
Na základě námi dodaných podkladů byl dnes proveden vklad do katastru nemovitostí.
     Ještě včera byl podán návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do KN lze pouze na předepsaném formuláři, v našem případě se jedná o č. formuláře 6.87-2005. Veškeré potřebné formuláře KN vč. návodů jsou ke stažení ZDE. K zapsání do KN bylo dále nutné předložit 2x + dle počtu účastníků (v našem případě 3 – oba rodiče a já) Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti s notářsky ověřenými podpisy a vč. všech příloh (geometráky) + 1x potvrzení stavebního úřadu. Průběh řízení lze po zadání č.j. a Katastrálního úřadu sledovat ZDE. Tak snad bude vše v pořádku a dojde k zapsání do katastru.

     Tak máme požehnání stavebního úřadu a můžeme přistoupit k dalšímu kroku – podat návrh na vklad do KN.

Pro představu přikládám ještě další komentář k dané věci:

     Ve středu jsme obdrželi od geodetů další 2 geometrické plány. Na jednom je na naší budoucí části pozemku vyznačeno věcné břemeno na příjezdovou cestu k domečku rodičů, na druhém je další věcné břemeno - sítě. Ve čtvrtek jsem byla s rodiči u notáře, kde se podepsala darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene (v jednom), jejíž součástí jsou všechny tři geometráky, přesně dle požadavku vedoucí SÚ. Hned v pátek byla na teplický magistrát nová žádost o vyjádření k rozdělení pozemku, tak snad už se nám ty ledy podaří prolomit.
     Ještě stále věřím, že na jaře začínáme stavět a pevně doufám, že tento blog bude ku prospěchu dalších nadšenců a že se nezvrhne jenom v další blog o tom „jak jsme si nechali postavit dům“, kterých je na internetu milión a kvalita většiny z nich nestojí za nic. Ono také co čekat, když většinu z nich píšou vydržovaný ženštiny na mateřské dovolené, které se vám v různých diskuzích neustále snaží radit, stále zpochybňují vaše články a kvalitu vaší stavby, kterou poměřují pouze rozpočtem a když vás jejich „erudované“ odpovědi dopálí a mrknete na jejich blog, kde zjistíte, že dotyčná není zas tak chytrá, jak si myslí a vy jí na to upozorníte, ona vám dloubne pod žebra. Holt, když do někoho rejpu, musím čekat, že mi oplatí stejnou mincí a ne ho okamžitě označit za „zakomplexovaného“ a „závistivého“ jedince. Jo, lidská blbost je nekonečná. Na rozdíl od ní nebudu uvádět o koho se jedná ani adresu toho blogu, protože já nejsem moralista jen na oko. Ano tento blog je o stavbě levného domu, jelikož my zkrátka bydlení nepovyšujeme na něco více, pro mě to není životní styl a důvod k chlubení, ale pouze prostředek ke spokojenému životu, takže kdo čeká něco více, je asi na špatné adrese.
     To jsem se trošku nechala unést, takže co dále… Vzor darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene jsem stáhla na webu http://www.vzory.cz/, který tímto doporučuji. Jedná se o takové všeobecné vzory, takže nešli přímo napasovat na naší situaci a tak jsme ještě pro jistotu přistoupili ke konzultaci s Katastrálním úřadem v Teplicích, u kterého bude zapsán vklad do KN.
      Ještě jedna taková užitečná poznámka; darovací daň pokud se jedná o příbuzenskou linii se neplatí, ovšem u notářky jsem se dozvěděla, že budu platit daň ze zřízeného věcného břemena. V jakém právním předpise je to ukotveno jsem zatím nezkoumala, čert aby se v té naší legislativě vyznal. Asi počkám, co mi vyměří sám finanční úřad.

Posledni komentare
07.06.2016 18:31:05: Воть to je síla!!!! [:tired:] obchodní zástupci nebankovních pujcek
16.06.2015 15:49:42: Díval se, :-! pujcka online bez potvrzeni prijmu
16.06.2015 15:13:51: Souhlasím se vším výše сказанным. Můžeme popovídat na toto téma. :-) rychla sms pujcka ihned...
16.06.2015 13:17:14: chci посотреть :-? pujcku vyridite online
1  
2  
3  
 
___________________ blog o stavbě domu pro vaši inspiraci ___________________